toggle menu
Login

Disclaimer

Deze website is eigendom van Zorg aan Zet. De informatie op deze website is afkomstig uit betrouwbare bronnen. Zorg aan Zet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele foutieve toepassingen ervan. Aan deze website wordt voortdurend gewerkt. Actuele kennis en nieuwe trainingen/workshops/bijeenkomsten zullen worden toegevoegd zodra deze beschikbaar zijn. Uw suggesties zijn welkom.

Algemene voorwaarden
Indien u een dienst aankoopt via deze website geldt daarvoor het volgende:
Prijzen voor niet-deelnemers* van Zorg aan Zet kunnen afwijken van prijzen voor deelnemers van Zorg aan Zet.Commerciële partijen zullen niet toegelaten worden tot de trainingen en bijeenkomsten. 
Indien een training/workshop/bijeenkomst vanwege te weinig inschrijvingen niet door gaat dan ontvangt u hiervan tijdig bericht en ontvangt u het aankoopbedrag terug.
Herroepingsrecht: Indien u een training of workshop inkoopt dan koopt u op afstand en hebt u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Uw bedenktijd begint op de dag nadat u het product hebt gekregen. Koopt u geen product maar een dienst? Dan gaat de bedenktijd in op de dag nadat u de dienst bestelt. Koopt u een product en een dienst samen? Dan begint de bedenktijd ook pas op de dag nadat u het product krijgt. 
Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de training/workshop/bijeenkomst. Daarna is annuleren niet meer mogelijk.
Leveringstermijn: dit is de datum waarop de training c.q. workshop wordt aangeboden en waarvoor u zich inschrijft. Indien de training c.q. workshop onverhoeds niet door kan gaan dan ontvangt u het aankoopbedrag terug.

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Zorg aan Zet, inzake loopbaanservicelimburg.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door loopbaanservicelimburg.nl via deze website.
Zorg aan Zet respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Zorg aan Zet.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Zorg aan Zet niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Zorg aan Zet via de Loopbaanservice dan vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het gezamenlijke klantensysteem van Zorg aan Zet en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Zorg aan Zet worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten van Zorg aan Zet om deze diensten te kunnen verbeteren. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Zorg aan Zet. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Zorg aan Zet.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons op nemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Contactgegevens
email: info@loopbaanservicelimburg.nl
Postadres
Zorg aan Zet
Postbus 204
6040 AE Roermond

Bewaartermijn
Zorg aan Zet bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Zorg aan Zet. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

* zijnde werkgevers in zorg en welzijn Limburg óf geïnteresseerde werkenden/werkzoekenden uit andere sectoren